Tankstations en de energietransitie

Nieuwe behoeften, nieuwe kansen

Ons klimaat verandert. In de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met 1°C toegenomen. Bovendien is de zeespiegel met bijna 20 centimeter gestegen en krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Om verdere opwarming van de aarde en bijbehorende gevolgen voor mens én milieu zo veel mogelijk terug te dringen, hebben de Europese Unie en alle lidstaten in 2015 in Parijs een klimaatovereenkomst ondertekend. Een belangrijke doelstelling in dit Klimaatakkoord is dat er een eind moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

“De transitie naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen is noodzakelijk en wordt breed gedragen, maar is niet van vandaag op morgen geregeld. Dat bleek onlangs ook tijdens de internationale klimaattop in Glasgow”, vertelt Hugo Jongebreur, Commercieel Directeur BeNeLux bij Bever Innovations, divisie Fuel. “Zo werd de slotverklaring over fossiele brandstoffen en het stoppen met steenkool op het laatste moment afgezwakt van ‘stoppen’ naar ‘verminderen’. Niet verwonderlijk, want onze maatschappij is nu nog grotendeels van deze brandstoffen afhankelijk.”

Grote gevolgen

De energietransitie heeft grote gevolgen voor onder andere de olie- en benzinemaatschappijen, benadrukt hij. “Met name in West-Europa zijn we heel ambitieus in onze doelstellingen. Zo verbiedt Vlaanderen vanaf 2029 de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Nieuwe auto’s mogen hier over 7 jaar uitsluitend nog aangedreven worden door elektromotoren. En ook in Nederland worden tal van initiatieven genomen om elektrisch rijden te stimuleren.” Via een Green Deal willen onze Rijksoverheid en het Formule E-Team bijvoorbeeld bereiken dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s is voorzien van een elektrische aandrijflijn en stekker. Maar ook dat minimaal 30% procent daarvan volledig elektrisch is. “Een mooie ambitie, maar onze infrastructuur moet dit wel aankunnen”, aldus Jongebreur. “Bovendien moeten we de invloed van ons bestaande wagenpark niet onderschatten.”

De afgelopen jaren nam het Nederlandse wagenpark toe van ruim 7,9 miljoen personenauto’s eind 2012 tot ruim 8,7 miljoen eind 2020. Het aandeel elektrische auto’s steeg van 1,5% in 2019 naar 3% in 2021, wat betekent dat nog altijd veel brandstofgestookte auto’s worden verkocht. “Uitgaande van een gemiddelde levensduur van een auto van 12 jaar zijn deze auto’s nog lang niet uit ons straatbeeld verdwenen. Sterker nog: de gemiddelde particuliere autobezitter rijdt in een auto van circa 10 jaar oud. Wij verwachten dan ook dat traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel nog lange tijd aan de pomp verkrijgbaar zullen blijven. Daarnaast zal de vraag naar alternatieve brandstoffen (CNG, LNG, waterstof, aardgas en elektrisch) toenemen. Tankstations moeten hierop anticiperen, zodat hun bedrijf ook over 10 jaar nog winstgevend is. Binnen Bever Innovations kijken we nadrukkelijk naar hoe we klanten in deze transitie kunnen ondersteunen.”

Eenvoudig en snel (nieuwe) brandstoffen communiceren

Eén van de voorbeelden in dit kader is het Bever InMotion (InMo) LED-scherm, dat de traditionele prijzenborden vervangt. “Op het dynamische LED-scherm kunnen beheerders en/of (technisch) medewerkers eenvoudig brandstoffen toevoegen en/of wijzigen. Ook op afstand”, aldus Jongebreur. “Dankzij een rechtstreekse Fuel-PoS koppeling worden hierbij altijd de meest actuele prijzen getoond, net zoals Bever Innovations bij de prijzenborden doet. Daarnaast kunnen tankstations het LED-scherm benutten om flexibel met klanten te communiceren. Welke nieuwe brandstoffen zijn toegevoegd? En wat kunnen klanten op korte termijn verwachten? Zijn er nog interessante acties in de shop? Want ook deze shop zal steeds belangrijker worden.”

Een Brabantse relatie van Bever Innovations stelt zijn InMo LED-scherm zelfs beschikbaar aan de lokale middelstand, die voor een kleine vergoeding op het LED-scherm kan adverteren. Hiermee genereert het tankstation extra inkomen, waardoor de investering sneller terugverdiend kan worden.

Lokale cloudserver

Recent zijn de functionaliteiten van het InMo LED-scherm verder verbeterd, waardoor content nog flexibeler gedeeld kan worden. Bovendien wordt alle schermcontent sinds kort lokaal opgeslagen op de beveiligde cloudserver van Bever Innovations in Zierikzee, vertelt Jongebreur. Hier draait ook het EOS-netwerk van Bever Innovations, waarbinnen alle Bever LED-producten draadloos kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan de luifelverlichting, terreinverlichting en shopverlichting. “Dankzij deze nieuwe dienstverlening kunnen klanten voortaan voor al hun Bever LED-producten terecht op één centrale plek. De EOS-techniek zorgt hierbij niet alleen voor een optimale afstemming tussen de LED-producten, maar heeft ook een controlerende functie. Beheerders en/of (technisch) medewerkers kunnen namelijk in één oogopslag zien of de producten goed functioneren, welke prijzen en acties op elk moment worden getoond en of zich onverhoopt storingen hebben voorgedaan, waarop direct actie kan worden ondernomen.”

Ombouw- en montagewerk door specialisten

“In order to keep enough work for our mechanics and to keep the schedule full, we have carried out a lot of refitting and assembly work at petrol stations under our own management in the past,” emphasizes Jongebreur. “As of 2022, we don’t want to do that anymore. We no longer want to compete with companies and customers that specialize in this. From now on, our technicians will focus entirely on providing the very best technical service. After all, having and “Om voldoende werk te houden voor onze monteurs en om de planning vol te maken, hebben wij het verleden veel ombouw- en montagewerkzaamheden op tankstations in eigen beheer uitgevoerd”, benadrukt Jongebreur. “Vanaf 2022 willen we dat niet meer. Volgens het motto ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ willen we bedrijven én klanten die hierin gespecialiseerd zijn niet langer beconcurreren. Onze technici zullen zich voortaan volledig focussen op de allerbeste technische service. Immers is het goed werkend hebben én houden van onze producten van groot belang. Zowel voor ons als voor de pomphouders.”